Vår kjernevirksomhet

Netthandelsløsninger

Vi har et av markedets mest fleksible og brukervennlige systemer for rask, enkel og rimelig implementering. Vårt forretningssystem er solid og har gode og sikre driftsrutinee, fra e-handel, lagerhold, ordresystem, plukk og pakk til kundeservice.

 

ERP-system og databasedrift

Vi benytter SAP B1 som basissystem. SAP har effektive nøkkelfunksjoner for styring av kundeforhold, produksjon og økonomi. Systemet gir oss god fleksibilitet til alle sider av driften, som administrasjon og rapportering, kundeforhold, drift, distribusjon og økonomi. Vi håndterer alle typer salg, bokklubbdrift, abonnementssystemer og andre typer gjentakende salg.

 

Responshåndtering

Vi vet hvor viktig rask behandling av respons er. Vi kan behandle alle former for respons, fra manuell punching til scanning. Via vårt web-baserte rapporteringssystem kan du følge med på respons per kampanje (eller få oppdaterte oversikter etter avtale).

 

 

Kundeservice og sentralbord

Vi har medarbeidere med mange års erfaring innen kundeservice som vet hva som kreves for å drive god og effektiv kundebehandling. Vi har avansert og driftssikkert telefonisystem med intelligent køstyring, overvåkningssystem og gode rapporteringsverktøy. Vi hjelper deg med alt fra overflow, responstelefon, klagebehandling og e-posthenvendelser til generelle kundehenvendelser.

 

Varehotell

Mer informasjon kommer snart.

 

Returbehandling

Mer informasjon kommer snart.

 

Transport- og distribusjonsløsninger

Mer informasjon kommer snart.

 

 

Service og kundefokus

Våre kunder er våre beste referanser! Vi gjør alt vi kan – og litt til – for å gjøre våre kunder fornøyde. Vi er positive, dyktige, fleksible og løsningsorienterte. Vi er stolte av jobben vår.